(Bu sayfa ngilizce PmWiki.PmWiki sayfasnn Türkçe çevirisidir, güncelleme 20.03.2007)

PmWiki, çok sayda kiinin ortak a sayfalar oluturmasna olanak salayan viki (ngilizce) temelli bir sistemdir.

PmWiki sayfalar küçük bir fark dnda tamamen normal a sayfalar gibi görünür; PmWiki sayfalarnda, temel metin düzenleme kurallar ile deiiklikler yaplmasna ve yeni sayfalar eklenmesine olanak salayan bir "Edit" (Düzenle) balants vardr. Kullanclar sayfalara ekleme yapabilmek için HTML ya da CSS gibi eyler bilmek zorunda deildir. Sayfalara eriim herkese açk olabilir ya da deiiklik yapma yetkisi yalnzca belirli sayda kullancyla snrlanabilir. PmWiki'nin Temel Özellikleri ablon Kullanm: Site yöneticisi ablonlar (Skins) kullanarak PmWiki sayfalarn ilevlerini ve görünüünü kolaylkla deitirebilir. Hazr ablonlardan birisini kullanlabilir ya da bunlar üzerinde deiiklik yaplabilir ya da tamamen yeni bir ablon oluturulabilir. Eriim Denetimi: PmWiki ile kullanclarn sitenin tamamnda, gruplandrlm belirli sayfalarda ya da tek bir sayfada deiiklik yapabilmesine olanak salayan parolalar (ngilizce) atanabilir. Parola ile eriim yetkisi, sayfay okumaya, sayfalar zerinde deiiklik yapmaya ya da dosya yüklemeye yetkili kiilerin denetlenmesini salar. Bu eriim sistemi tamamen PmWiki'ye özgüdür, ancak istenirse .htaccess, LDAP sunucusu ya da MySQL veritaban gibi dier baka eriim denetim sistemleri de kullanlabilir. Esneklik: PmWiki'nin felsefesini (ngilizce) oluturan temel ilkelerden birisi de çekirdek özellikleri mümkün olduunca küçük tutmak, ancak yöneticilerin sitelerine farkl özellikler eklemesini olabildiince kolaylatrmaktr. Bu nedenle PmWiki'ye istenirse, yemek kitabndan yüzlerce farkl eklenti (PmWiki diliyle: tarif) eklenebilir.

PmWiki PHP ile gelitirilmitir ve "Genel Kamu Lisans" (General Public License) altnda datlmaktadr. Tasarm srasnda, çok deiik amaçlarla kullanlabilmesi için kurulumunun (ngilizce), özelletirilmesinin ve bakmnn kolay olmasna özen gösterilmitir.

PmWiki Patrick R. Michaud'un tescilli markasdr. Bu site pmwiki-2.3.32 sürümü ile çalmaktadr.

PmWiki Anjklja pmwiki.org adresinden eriilebilir.


Page last modified on November 23, 2016, at 02:53 PM