PmWiki to system typu WikiWiki przeznaczony do zespoowego tworzenia i ulepszania stron w internecie.

Witryny utworzone przy uyciu PmWiki zachowuj si jak normalne strony w sieci, lecz maj udostpnion funkcj "edytuj" która umoliwia atwe zmienianie stron a take ich dodawanie przy uyciu podstawowych zasad edycji. Aby to robi nie ma koniecznoci znajomoci HTML ani CSS. Moliwo poprawiania moe by dostpna dla kadego internauty albo ograniczona do wybranej grupy autorów.

PmWiki napisana zostaa w jzyku PHP i jest dostpna na zasadach licencji General Public License. Zostaa zaprojektowana tak, aby bya atwa w instalacji, dostosowaniu do konkretnych wymaga oraz utrzymywaniu dla wielu rodzajów aplikacji. Witryna któr wanie ogldasz korzysta z wersji pmwiki-2.3.34.

PmWiki jest zarejestrowanym znakiem towarowym, którego wacicielem jest Patrick R. Michaud.

PmWiki ma stron domow pod adresem pmwiki.org


  • i18n/, i18n-pl.zip - pliki do instalacji polskiej wersji jzykowej.
  • Miejsce na nowe tumaczenia: PlTranslationPage - strona na informacje o tumaczeniach PmWiki na polski, i uwagi o problemach.
  • Jest strona StateOfTranslation - informacje, co jest przetumaczone, i do zgaszania braków w tumaczeniu.

Jeeli chcemy by polecenia PmWiki (takie jak View, Edit itd.) byy wywietlane po polsku (czyli Wywietl, Edytuj itd.), to w pliku config.php (a dokadnie local/config.php) naley umieci lini:

XLPage('pl','PmWikiPl.XLPage');

Plik PmWikiPl.XLPage standardowo znajduje si w katalogu wikilib.d

Zobacz te http://www.pmwiki.org/wiki/PmWikiPl/XLPage oraz (po angielsku) http://www.pmwiki.org/wiki/PmWiki/Internationalizations


Page last modified on October 16, 2011, at 06:09 AM